Doktorlarımız

Uzm. Dr. Ş. Eser Şanverdi

Uzm. Dr. Ş. Eser Şanverdi

Radyoloji Uzmanı

Doğum Tarihi

  1977

Mezun Olduğu Lise

  Mehmet Akif Ersoy Lisesi (1994)

Tıp Fakültesi

  Fırat Üniversitesi, Elazığ (2000)

Uzmanlık Eğitimi

  Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji A.D. (2004)

Yabancı Diller

  İngilizce (İyi)

Radyolojide İlgi Alanları

 • Kas ve iskelet sistemi radyolojisi
 • Nöroradyoloji (İleri görüntüleme teknikleri; Fonksiyonel MRG, Difüzyon / Perfüzyon MRG, Difüzyon Tensör Görüntüleme (DTI))
 • Baş ve boyun radyolojisi

Akademik ve İdari Görevler

 • Özel İntegra Görüntüleme Merkezi : 2012 -
 • Hacettepe Üniversitesi, Tıp fakültesi, Radyoloji AD, Nöroradyoloji Bölümü, 2009 - 2012 (uzman doktor)
 • Leiden University, School of Medicine, Department of Radiology, Division of Neuroradiology, 2003 (gözlemci)

Ödül ve Burslar

 • European Board of Head & Neck Radiology Diploma

Üye Olduğu Bilimsel Dernekler

Ulusal Dernekler
 1. Türk Radyoloji Derneği
 2. Türk Nöroradyoloji Derneği
 3. Türk Manyetik Rezonans Derneği
Uluslararası Dernekler
 1. European Society of Radiology
 2. European Society of Head and Neck Radiology

Bilimsel Çalışmalar

Dr. Şanverdi'nin bir kitap bölümü çevirisi, dokuz uluslararası makalesi, üç ulusal makalesi, onyedi uluslararası ve yirmidört ulusal kongre bildirisi vardır.

Kitap Bölümleri

 1. Ş.E. Şanverdi, A.E. Yıldız, E. Atlı. Tümörler (Kısım I, Bölüm 6). Diagnostic Imaging: Beyin. ed. A. Osborn, çeviri ed. A. Cila, 2. Baskı, Güneş Kitapevi

Uluslararası Yayınlar

 1. Sanverdi SE, Ozgen B, Dolgun A, Sarac S. Incomplete Endochondral Ossification of the Otic Capsule, A Variation in Children: Evaluation of Its Prevalence and Extent in Children with and without Sensorineural Hearing Loss. AJNR Am J Neuroradiol. 2014 Sep 18.
 2. Ergen FB, Vudalı S, Sanverdi E, Dolgun A, Aydıngöz U. CT assessment of asymptomatic hip joints for the background of femoroacetabular impingement morphology. Diagn Interv Radiol. 2013 Dec 24. Doi:10.5152/dir.2013.13374.
 3. Ergen FB, Sanverdi SE, Oznur A. Charcot foot in diabetes and an update on imaging. Diabet Foot Ankle. 2013 Nov 20;4. doi: 10.3402/dfa.v4i0.21884.
 4. Oğuz KK, Sanverdi E, Has A, Temuçin Ç, Türk S, Doerschner K. Tract-based spatial statistics of diffusion tensor imaging in hereditary spastic paraplegia with thin corpus callosum reveals widespread white matter changes. Diagn Interv Radiol. 2013 May-Jun;19(3):181-6. doi: 10.5152/dir.2013.046.
 5. Oguz KK, Tezer I, Sanverdi E, Has AC, Bilginer B, Dolgun A, Saygi S. Effect of patient sex on white matter alterations in unilateral medial temporal lobe epilepsy with hippocampal sclerosis assessed by diffusion tensor imaging. AJNR Am J Neuroradiol. 2013 May;34(5):1010-5. doi: 10.3174/ajnr.A3328.
 6. Sanverdi SE, Ergen BF, Oznur A. Current challenges in imaging of the diabetic foot. Diabet Foot Ankle. 2012;3. doi: 10.3402/dfa.v3i0.18754.
 7. Sanverdi SE, Oguz KK, Haliloglu Goknur. Hypertrophic Olivary Degeneration in Children: new four cases and review of the literature with emphasis on MR imaging findings. A British Journal of Radiology. 31 May 2011.
 8. Sanverdi SE, Ozgen B, Oguz KK, Mut M, Dolgun A, Soylemezoglu F, Cila. Is diffusion-weighted imaging useful in grading and differentiating histopathological subtypes of meningiomas? A. Eur J Radiol. 2011 Jun 30.
 9. Dede D, Akmangit I, Yildirim ZN, Sanverdi SE, Sayin B: US and fluoroscopy-guided insertion of chest ports. Eur J Surg Oncol. 2008; 12: 1340-3.

Ulusal Makaleler

 1. Ş.E. Şanverdi, Z Yoloğlu, N Çekmen. Ultrasonografi Eşliğinde Torasentez; Yoğun Bakım Ünitesi Hastalarında Yararı. Türkiye Klinikleri J Anest Reanim. 2010; 8 (1): 34-38.
 2. Ş.E. Şanverdi, S Parlak, MB Görür, YE Aksoy. Tibial primer malign lenfoma: Direkt grafi ve MRG bulguları Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 2004; 4: 273-8.
 3. M. Kaya, O.Y. Yavuz, Ş.E. Şanverdi, F. Çankal, A. Köksal. Ayak bileği lateral kollateral ligaman patolojilerinin tanısında ve tedavinin yönlendirilmesinde konvansiyonel manyetik rezonans görüntülemenin (MRG) yeri. Çağdaş Tıp Dergisi. (Epub ahead of print, JCM-2014-09-072).

Uluslararası Kongre Bildirileri

 1. Senocak E, Ozgen B, Sanverdi E, Akalan N, Karli Oguz K. “Discriminative Imaging Characteristics of Giant Cavernous Angioma: Description of a Specific Subgroup with Periventricular Location in Pediatric Age Group”, RSNA 2010 96th Scientific Assembly & Annual Meeting, Şikago, ABD, Kasım 2010.
 2. Albayrak N, Sanverdi E, Fitöz F, Yazıcıoğlu K. Extracorporeal shock wave therapy in the treatment of lateral epicondylitis; Does number of sessions make any difference? Is sonography effective in the diagnosis and evaluation of treatment outcomes? 17th European Congress of ESPRM, Venedik, İtalya, Mayıs, 2010.
 3. Ozgen B, Sanverdi SE, Karlı KO, Mut M, Dolgun A, Soylemezoglu F. Correlation between apparent diffusion coefficient values and histopathological subtype of meningiomas. European Congress of Radiology, Viyana, Avusturya, Mart 2011.
 4. Ozgen Mocan B, Sanverdi SE, Orhan N, Sarac S, Sennaroglu L. Prevalance and relative frequencies of the congenital inner ear abnormalities in patients evaluated with temporal bone CT for sensorineural hearing loss. European Congress of Radiology, Viyana, Avusturya, 2011.
 5. Sanverdi S.E., Gocmen R, Arsava E.M, Topçuoğlu M.A, Oguz K.K. Perfusion-weighted CT map and perfused blood volume in comparsion with perfusion CT imaging in patients with acute middle cerebral artery infarction. 35. European Society of neuroradiology Annual Meeting. Antwerp, Belçika, Eylül 2011.
 6. Ergen FB, Vudali S, Sanverdi SE, Dolgun A, Aydingoz U. Hip antropometry measurements related to femoroacetabular impingement: normal ranges of alpha angle, anterior femoral distance and acetabular depth. European Congress of Radiology, Viyana, Avusturya, Mart 2011.
 7. Oguz, K.K, Turk S, Sanverdi E, Doerschner K. Tract-Based Spatial Statistics of Diffusion Tensor Imaging in Hereditary Spastic Paraplegia with Thin Corpus Callosum. ASNR 50th Annual Meeting & The Foundation of the ASNR Symposium 2012, New York, ABD, 2012.
 8. Ozgen B, Sanverdi E, Dolgun A, Cila A. Evaluation of Endosteal Ossification of the Otic Capsule with CT in Children. ASNR 50th Annual Meeting & The Foundation of the ASNR Symposium 2012, New York, ABD, 2012.
 9. Oguz, K.K, Gocmen R, Turk S, Sanverdi E, Doerschner K.Diffusion Tensor Imaging Findings in Autosomal Recessive Spastic Ataxia of Charlevoix-Saguenay . ASNR 50th Annual Meeting & The Foundation of the ASNR Symposium 2012, New York, ABD, 2012.
 10. Ozgen B, Sanverdi E, Oguz K.K, Dolgun A, Cila A. Necessity of T2-Weighted Imaging through the Entire Brain for the MR Imaging of the EarASNR 50th Annual Meeting & The Foundation of the ASNR Symposium 2012, New York, ABD, 2012.
 11. Ergen F. B, Sanverdi E, Akcalar S, Aydingoz U, A. Dolgun. Shoulder MR artrography: comparison of three-dimensional isovolumetric T1-weighted gradient-echo and balanced fast field-echo sequences in visualisation of intraarticular structures. European Congress of Radiology, Viyana, Avusturya, Mart, 2013.
 12. Sanverdi E, Gurses M. A, Salvarli S, Uzun C. Evaluation of inferior orbital canal anatomy with multislice CT. European Congress of Radiology, Viyana, Avusturya, Mart, 2013.
 13. Sanverdi E, Aydin N, Turkoz E, Yologlu Z. Ultrasonography in early diagnosis of acromioclavicular joint degeneration: comparison with plain radiography. European Congress of Radiology, Viyana, Avusturya, Mart, 2013.
 14. Sanverdi E, Berker M, Akcalar Yıldırım S.The importance of sphenoidal sinus pneumatization in the endoscopic transsphenoidal surgery planning; evaluation in a series of 628 patients. European Congress of Radiology, Viyana, Avusturya, Mart, 2013.
 15. Sanverdi SE, Oznur A, Gurses MA, Salvarlı S. Subcoracoid impingement; is the consequence of narrow(ed) coracohumeral interval or narrow coracohumeral angle? RSNA 2013 99th Scientific Assembly & Annual Meeting, Şikago, ABD, Aralık 2013.
 16. Sanverdi E, Gurses M.A.The role of diffusion weighted imaging in the diagnosis of malignant breast lesions with type-2 enhancement pattern. 2014 European Congress of Radiology, Viyana, Avusturya, Mart, 2014.
 17. Sanverdi SE, Akcalar S, Gurses MA, Kayaalp A, Tandogan R, Alibek S, Yıldırım N. Normal Values of the Subspinal Interval and the Angle of AIIS - Acetabulum: A Multicentric CT Study. RSNA 2014 100th Scientific Assembly & Annual Meeting, Şikago, ABD, Kasım 2014.

Ulusal Kongre Bildirileri

 1. Ş.E. Şanverdi, L. Altın, E. Kaptanoğlu, A. Erdoğan. Odontoid ve vertebral arter ilişkisinin üç boyutlu BT anjiografi ile gösterilmesi. 24. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, Ekim 2003.
 2. Ş.E. Şanverdi, E. Günaydın, S. Duran, M. Bircan Görür, Y.E. Aksoy. Parsiyel Caroli hastalığı ve eşlik eden koledok kisti. 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, Ekim 2004.
 3. D. Cılız, E. Elverici, Ş.E. Şanverdi, B. Sakman, E. Yüksel, H.G. Hatipoğlu. Olgu sunumu: sol bacak ve uylukta dev lenfanjiyomlar. 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, Ekim 2004.
 4. Ş.E. Şanverdi, L. Altın, S. Parlak,M. Bircan, Y.E. Aksoy. Tibial primer malign lenfoma: BT ve MRG bulguları. 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, Ekim 2004.
 5. D. Dede,İ. Akmangit, Ş.E. Şanverdi, Y. Aksoy. US ve floroskopi eşliğinde tünelli sentral venöz kateter yerleştirilmesi :teknik başarı ve komplikasyonlar. 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, Ekim 2004.
 6. D. Dede, İ. Akmangit, Ş.E. Şanverdi, Y. Aksoy. Transjuguler venöz port sistemleri uygulamaları: teknik başarı ve komplikasyonlar. 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, Ekim 2004.
 7. Ş.E Şanverdi, D. Dede, İ. Akmangit, B. Sayın,Z.N. Yıldırım. Malign tiroid nodüllerinin ultrasonografik paterni: sitolojik ve histopatolojik korelasyon. 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, Ekim 2005.
 8. Ş.E Şanverdi, D. Dede, İ. Akmangit, B. Sayın,Z.N. Yıldırım. Nodüler tiroid patolojilerinin ayırıcı tanısında ultrasonografi ve ultrasonografi eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisinin rolü. 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, Ekim 2005.
 9. Ş.E. Şanverdi. Multifokal-multiloküle karaciğer absesinin perkütan drenajı. 27. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, Ekim 2006.
 10. L. Soylu, S. Aydın, K. Gülpınar, Ş.E. Şanverdi, M. Bayazıt. Hipogastrik Arter revaskülarizasyonu: Olgu sunumu.17. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 2007.
 11. T.E. Azık, Z. Emre, H. Akman, S.T. Aksoy, B. Bulur Özdağ, Ş.E. Şanverdi, H.T. Teziç. Maksiler sinüs fraktürünün eşlik ettiği preseptal sellülit olgusu. 43. Türk Pediatri Kongresi, Bodrum, Türkiye, Mayıs 2007.
 12. Ş.E. Şanverdi, B. Özgen, M. Mut, A. Dolgun, K. Karlı Oğuz, F. Söylemezoğlu, “Menenjiyomlar: Apperent Dffusion Coefficient Histopatoloji Korelasyonu”, 31. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, Kasım 2010.
 13. Ş.E.Şanverdi, N. Orhan, M. Berker, K.K. Oğuz. Meme kanserinin prezentasyonu olarak hipofiz metastazı; MRG bulguları. 31. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, Ekim 2010.
 14. Ş.E. Şanverdi, M. Berker, S. Ayhan, K.K. Oğuz. 515 olguluk endoskopik sinüs cerrahisi serisinde sfenoid sinüs pnömatizasyonunun değerlendirilmesi. Türk Nöroşirurji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 2011.
 15. R. Göçmen, K.K. Oğuz, Ş.E. Şanverdi. Joubert Sendromlu bir olgunun difüzyon tensör görüntüleme ve 3B fibertraktografi bulguları. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, Ekim 2011.
 16. Ş.E. Şanverdi, R. Göçmen, M. Böge, K.K. Oğuz. Beyin BT perfüzyon incelmesi: ayırıcı tanı ve tedavi planında önemi. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, Ekim 2011.
 17. Şanverdi, N. Aydın, E. Türköz, Z. Yoloğlu. Akromiyoklavikuler eklemin dejeneratif hastalığığnda erken dönemde tanı yöntemi olarak US: direkt grafi ile karşılaştırma. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, Ekim 2011.
 18. Ş.E. Şanverdi, B. Özgen, K.K. Oğuz, A. Cila. Kulak MR Görüntülemesinde Tüm Beyine Yönelik T2-ağırlıklı Sekansın Gerekliliği. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, Ekim 2011.
 19. Ş.E. Şanverdi, B. Özgen, S. Saraç, A. Cila. Çocuklarda otik kapsül endosteal ossifikasyonunun yüksek rezolüsyonlu temporal kemik BT ile değerlendirilmesi. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, Ekim 2011.
 20. Ş.E. Şanverdi, R. Göçmen, K.K. Oğuz. “İnce korpus kallozum ile birliktelik gösteren herediter spastik paraparezi” olgularında difüzyon tensör görüntüleme bulguları. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, Ekim 2011.
 21. Ş.E. Şanverdi, R. Göçmen, M. Arsava, M.A. Topçuoğlu, KK Oğuz. Akut orta serebral arter infarktinda perfüzyon-ağırlıklı beyin BT haritalama ve perfüze kan hacmi teknikleriyle perfüzyon BT görüntülemenin karşılaştırılması (Seçilmiş Bildiri). 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, Ekim 2011.
 22. Ş.E. Şanverdi, A. Öznur, Ş. Şalvarlı, M.A. Gürses. Anterior talofibular ligament yırtıklarının değerlendirilmesi ve cerrahi planlamada MRG. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, Ekim 2013.
 23. Ş.E. Şanverdi, A. Öznur, M.A. Gürses, Ş. Şalvarlı. Subkorakoid sıkışmanın nedeni: dar korakohumeral aralık / dar korakohumeral açı? 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, Ekim 2013.
 24. Ş.E. Şanverdi, M.A. Gürses. Tip-2 kontrastlanma paterni gösteren meme lezyonlarının benign / malign ayrımında difüzyon ağırlıklı görüntülemenin önemi. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, Ekim 2013.