Hakkımızda

Eğitim İmkanları

01/05/2014 - 31/05/2014 tarihleri arasında TUSYAD’in Gezici Eğitim Bursu ile Ankara Özel Çankaya Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde Prof.Dr.Reha Tandoğan ile Dr. Asım Kayaalp yönetiminde artroskopi ağırlıklı klinik fellowship imkânından yararlandım. Bu güzel kliniğe gidecek meslektaşlarıma memnun kalacaklarını bildirir ve tavsiye ederim. Şimdiden başarılar dilerim.

Eğitim programını incelediğimde olmasını istediğim bu süre zarfında kalacak meslektaşlarımın durumuna göre poster, sözlü bildiri, case report ve/veya original article hazırlatılıp hem kliniğe hem de kendisine katkısının olacağıdır.

Dr. Asım Kayaalp ve Prof. Dr. Reha Tandoğan başta olmak üzere tüm Çankaya ailesine tekrar sonsuz teşekkürlerimi iletirim.

Yrd. Doç. Dr. Umut Hatay GÖLGE
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ortopedi ve Travmatoloji AD
Çankaya Ortopedi, meslektaşlarımızın eğitimi ve kendini geliştirmesi konusunda yıllardır çalışmalar yapmaktadır. Ulusal ve uluslar arası kongre, sempozyum ve konferanslara eğitici ve konuşmacı olarak katılmanın yanı sıra, kitaplar yazmakta ve uygulamalı kurslar düzenlemektedir. Bunun yanında, cerrahi eğitimin en önemli parçalarından birisi olan ameliyathane ortamında bire bir eğitim konusunda da Çankaya Ortopedi fırsatlar sunmaktadır. Dileyen meslektaşlarımız bir hafta ile bir ay arası süreler boyunca gözlemci olarak ekip ile birlikte çalışma ve değişik cerrahların deneyimlerinden yararlanma imkanına sahiptirler. Bu eğitimin bir parçası olarak eğitim toplantılarına katılmak, konsey ve olgu tartışmalarına katkıda bulunmak ve ameliyatlara gözlemci olarak katılmak mümkündür. Şimdiye kadar gerek yurt içinden gerekse yurt dışından birçok meslektaşımız bu eğitim fırsatından yararlanmıştır.

Çankaya Ortopedi’de özellikle ileri artroskopik cerrahi teknikler, primer ve revizyon artroplastileri, kompleks travma rekonstrüksiyonu, eklem koruyucu cerrahi, ayak ve ayak bileği rekonstrüksiyonu, pediatrik ortopedi ve pediatrik spinal cerrahi konularında eğitim almak isteyen meslektaşlarımızın özgeçmişleri ve bilimsel çalışmaları ile birlikte This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine başvurmaları ve çalışmak istedikleri süreyi bildirmeleri rica olunur.

Çankaya Ortopedi ayrıca her yıl Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği aracılığı ile meslektaşlarımıza Çankaya Ortopedi Gezici Eğitim Bursu vermektedir. Bursun ayrıntılarına tusyad.org sayfasından ulaşabilirsiniz.

Ortopedistler için Eğitim İmkanları

Çankaya Ortopedi Erişkin Eklem Cerrahisi Eğitim Programı

Çankaya Ortopedi, artroskopik, açık ve rekonstrüktif eklem cerrahisi konularında kendisini geliştirmek isteyen ortopedi uzmanlarına bir yıl süreli uzmanlık sonrası eğitim (fellowship) imkanı sunmaktadır. Bu program çerçevesinde uzman hekim, aktif olarak ameliyatlara katılacak, hasta takip edecek, haftalık konsey ve eğitim saatlerine katkıda bulunacaktır. Ana programın dışında, hekim haftanın 6 günü 5 ortopedi ameliyathanesindeki pediatrik ortopedi, omurga cerrahisi, ayak cerrahisi işlemlerini takip edebilecektir. Bu süre içinde uzman hekimin Çankaya Ortopedi’nin dijital arşivinde faydalanarak en az bir bilimsel yayın tamamlaması beklenmektedir. Bu eğitimin içeriği aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

1. Artroskopik diz, kalça, omuz ve ayak bileği cerrahisinde ileri teknikler

 • Kalça ekleminde: Eklem koruyucu kalça cerrahisi, femoro-asetabuler sıkışma, labrum ve kıkırdak onarımları
 • Diz ekleminde: Menisküs onarımı veya replasmanı, ileri kıkırdak yenileme teknolojileri, anatomik çapraz bağ rekonstrüksiyonları, patellar dizilim cerrahisi, eklem içi kitleler/sinovyal cerrahi
 • Omuz ekleminde : Rotator manşet ve instabilite cerrahisi, akromiyo-klaviküler eklem rekonstrüksiyonları
 • Ayak bileğinde: Talus ve tibia osteokondral lezyonları, yumuşak doku ve kemik sıkışma sendromları, artroskopik artrodez, arka ayak endoskopisi

2. Eklem artroplastileri

 • Primer ve revizyon kalça artroplastisi, kompleks revizyon cerrahisi, yüksek kalça çıkığında artroplasti
 • Primer parsiyel ve total diz protezleri, kişiye özel diz protezleri, kompleks revizyon artroplastileri
 • Primer parsiyel ve total omuz artroplastisi, ters omuz protezleri, revizyon omuz protezleri
 • Ayak bileği protezleri

3. Açık eklem cerrahisi

Ortopedi Eğitim İmkanları
 • Kalça eklemi: Periasetabuler osteotomiler, güvenli dislokasyon ile kalça koruyucu cerrahi, avasküler nekroz cerrahisi
 • Diz eklemi: Distal femoral ve proksimal tibial osteotomiler, tibial tüberkül osteotomileri, MPFL rekonstrüksiyonu, çoklu bağ cerrahisi, sınırlı yüzey replasman cerrahisi
 • Ayak bileği: Düzeltici osteotomiler, mozaikplasti, ayak bileği ve subtalar artrodezler, kompleks ayak deformitelerinde düzeltici osteotomiler
Dilediği takdirde uzman hekim Çankaya Ortopedi tarafından düzenlenen bölgesel ve ulusal eğitim aktivitelerine öncelikli olarak katılabilecek ve aktif görevler alabilecektir. Eğitim süresi bir yıldır, bir yıl sonunda bu süre uzatılabilir. Uzman hekime pozisyonu ile uyumlu burs ödemesi yapılacaktır.

Eğitim Programı Koordinatörü

 • Prof. Dr. N. Reha Tandoğan

Eğiticiler

 • Prof. Dr. A. Mümtaz Alpaslan
 • Prof. Dr. N. Reha Tandoğan
 • Op. Dr. Asım Kayaalp
 • Op. Dr. Mahmut Kış
 • Op. Dr. Kürşat Teker
 • Op. Dr. Altuğ Tanrıöver
İlgilenen meslektaşlarımızın özgeçmişleri ile birlikte This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine başvurmaları rica olunur.