Hastalar İçin

Artroskopi nedir, nasıl yapılır

Artroskopi fiberoptik cihazlar kullanılarak eklemlerin içlerini görüntülü muayene ederek eklem içinde meydana gelen hastalık ve yaralanmaların tanı ve tedavisini sağlayan bir yöntemdir.

Hangi eklemlere artroskopi yapılır?

Günümüzde en çok diz eklemi olmakla birlikte omuz ve ayak bileği eklemlerine ve daha seyrek olarak da kalça, dirsek, el bileği eklemlerine artroskopi yapılmaktadır..

Hangi durumlarda artroskopi faydalıdır?

Artroskopik cerrahide kullanılan görüntüleme sistemi ve cihazlar.
Artroskopik cerrahide kullanılan görüntüleme sistemi ve cihazlar.
Artroskopi en çok diz ekleminde menisküs yırtıkları, ön çapraz bağ, arka çapraz bağ yaralanmaları, kıkırdak yaralanmaları ve hastalıklarında kullanılmakta ve çok iyi sonuçlar alınmaktadır. Bunların yanı sıra dizin içinde eklem kıkırdağı ve menisküsler hariç her yeri kaplayan sinovya adı verilen zar tabakasının çok çeşitli hastalıklarında da artroskopi çok başarılı teşhis ve tedavi yöntemidir. Benzer şeklide diğer eklemlerde de kıkırdak yüzeylerin ve sinovyal zarın hastalıklarında, omuz eklemi çıkıklarında, eklem içerisini ilgilendiren, eklem çevresinde oluşan kıkırdaklarda artroskopi faydalıdır.

Artroskopi ile açık ameliyatın farkı nedir?

Açık ameliyatlarda ekleme ulaşabilmek için büyük kesiler yapılması gerekir. Buna rağmen eklemin her yerini görmek çoğunlukla olası değildir. Ameliyat sonrasında ağrı daha fazladır ve buna bağlı olarak rehabilitasyon ve iyileşme dönemi daha uzun ve daha sıkıntılıdır.

Artroskopide eklemi görüntülemek için kullanılan cihazın kalınlığı yaklaşık yarım santimetredir. Bu nedenle bir santimetreden daha küçük bir kesiye gereksinim vardır. Eklem içindeki yapıları ve bölgeleri muayene etmek , yoklamak, hastalıklı veya yaralanmış yapıları kesmek, dikmek ve tutmak için kullanılan aletlerin kalınlıkları da birkaç milimetre olduğundan, bu aletlerin eklem içerisinde kullanılabilmesi için de bir santimetreden küçük bir kesi yeterlidir.

Artroskopilerde çoğunlukla biri görüntüleyici cihaz için ikincisi de cerrahi aletlerin kullanımı için olmak üzere iki adet birkaç milimetrelik kesi yeterlidir. Bu nedenle ameliyat sonrası ağrı daha az, iyileşme ve rehabilitasyon süresi de daha zahmetsiz ve daha kısadır. Artroskopi sonrasında kalan iz birkaç milimetre boyundadır ve birkaç ay sonra neredeyse görünmez olur.

Bunların yanı sıra artroskopide açık ameliyatın aksine eklem içindeki her yeri görebildiğimiz için çok avantajlıdır. Ayrıca fiberoptik aletler yardımıyla bir televizyon ekranına aktarılan görüntü eklem içinin çok daha büyütülmüş olarak görüntülenmesine ve böylece çok daha hassas çalışılmasına olanak tanır.

Artroskopik cerrahi için hastanede ne kadar süre kalırım?

Artroskopik cerrahi işlemlerim çoğu günübirlik cerrahi işlemlerdir. Yani ameliyat sabahı hastaneye yatıp, aynı gün akşam taburcu olmak mümkündür. Ancak eklemin içinde yapılan işlemin cinsi, ağrınızın durumu, eklem içine dren yerleştirilmesi ve özellikli rehabilitasyon ihtiyacına göre yatış süresi birkaç güne çıkabilir. Doktorunuz sizi ameliyat öncesinde bu konuda bilgilendirecektir.

Menisküs nedir?

Menisküs NedirHer dizde iki tane menisküs bulunur. Bu iki menisküs esnek ve dayanıklı bir çeşit kıkırdaktan yapılmış C harfi şeklinde yapılardır. Hareket ve yürüme, koşma gibi egzersizler sırasında vucüt ağırlığının eklem yüzeylerine eşit dağılmasını sağlayarak dizin aşınmasını engeller. Genç yaşlarda ki hastalarda çoğunlukla sportif aktiviteler sırasında meydana gelen burkulmalarda menisküsler yırtılabilir. Orta yaş ve daha ileri yaşlarda da mensiküsler eskimeye başlar, elastikiyet ve sağlamlıkları azalır. Bu nedenle belirgin bir yaralanma olmadan çömelip kalma gibi günlük hareketlerle bile yırtılabilir. Menisküsler yırtıldığında mensiküs rahatsızlığı ortaya çıkar. Dizde şişme, ağrı, takılma hissi, dizi tam düzeltememe gibi durumların sadece biri veya birkaçı birden meydana gelebilir. Böyle bir durumda artroskopi ile tedavi düşünülmelidir.

Diz bağları nelerdir?

Dizin uyumlu hareketlerini sağlayan en önemli yapılar diz bağlarıdır. Bunlardan en çok yaralanarak sorunlara yok açanlar ön çapraz bağ ve arka çapraz bağ ile dizin her iki yanında yer alan iç yan ve dış yan bağlardır. Ön çapraz ve arka çapraz bağların yaralanmalarında artroskopik tedavi yapılır. Ön çapraz bağ daha çok sportif aktivitelerde, arka çapraz bağ da daha çok kazalarda yırtılabilir. Bu bağların yaralanmalarında artroskopi yöntemi ile tedavi, çağdaş standart tedavi yöntemidir.

Diz Bağları
Artroskopi destekli ön çapraz bağ cerrahisi için kullanılan kesiler ve
bağın dizin içine yerleştirilmesi.